PIC_0124

การเงินเก่งไม่เท่ากับเก็บเงินเป็น

วันนี้ผมมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับ การบริหารความมั่งคั่ง หรือ wealth Management อาจแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน
1.wealth protection คือการป้องกัน protect ไว้ คือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มันจะเป็นตัวรองรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่นเรื่องของอุบัติเหต หรือเรื่องของโรคร้ายแรง นี่คือ wealth Protection แต่มีอีกตัวหนึ่ง
2.wealth creation คือการสร้างความมั่งคั่ง ทำให้งอกเงย ป็นการทำให้สินทรัพย์ ที่มีอยู่งอกเงยเพิ่มพูนขึ้น เช่นเรื่องของการสร้าง
กองทุนเกษียร Retirement กองทุนการศึกษาบุตร Education และเรื่องการจัดการภาษี TAX

ถ้าหากจะยึดตามหลักสากล ของการวางแผนทงการเงิน เขาบอกว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้

1.Basic Needs หากวันนี้เราจะเรื่องของการวางแผนทางการเงิน เราควรมีเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่่อเ็ป็น Emergency  Cash หรือเงินฉุกเฉิน ทำไมต้องฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุการฉุกเฉิน เช่นการเปลี่ยนงาน หรือหยุดงาน เราจึงต้องมีเงินอยุ่ 3 เท่าอยู่เสมอ เช่น หากวันนี้คุณเงินเืดือน เดือนละ 2 หมื่น คุณต้องเงินเก็บสำรองอย่างน้อย  60,000 บาท อยู่เสมออีกส่วนคือ

Rick Management การจัดการความเสี่ยง เชื่อไหไมครับว่าทุกคนมีความเสี่ยง ทุกคนเคยคิด หรือเปล่าว่า คนเราเกิดมามีความเสี่ยง เราสามารถที่ป้องกันความเสี่ยงได้ หากเรารู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ตัวอย่างเรื่องของแก้วน้ำรั่ว

หากเรามีแก้วนำ้หนึ่งใบ แก้วนำ แก้วน้ำใบนี้บังเอิญรั่วขึ้นมาท่านจะอย่างๆไร ระหว่างเติมน้ำต่อไปทั้งๆที่แก้วน้ำมันรั่ว น้ำเหมือนเงินหรือทรัพย์สินที่เติมลงไป หรืออุดรูรั่วก่อน

Advertisements