PIC_0080thum

ไม่มีข้อจำกัดที่แท้จริง

การปิดกั้นทางใจประการที่สองที่มาขัดขวางความสำเร็จคือสิ่งที่เรียกว่า “ดินแดนแห่งความเคยชิน ” มนุษย์คือผลผลิตของลักษณะนิสัย เมื่อเขาเริ่มทำสิ่งใดก็ตามเขาจะรู้สึกเคยชิน และสะวดกสะบายกับมันในไม่ช้า และต่อมาเขาจะไม่อยากเปลี่ยนแปลกสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่พอใจหรือไม่มีความสุขกับมันก็ตาม เขาจะค่อยๆ เคยชินกับมัน ในที่สุดก็กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆนานา เขาจะอยู่ในสภาพของความเขยชินอันน่าเบื่อ และเขาอยู่ในสภาพนี้นานขึ้น ก็ยิ่งถลำลึกมากขึ้น จนในที่สุดก็หมดหวังที่จะเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ชีวิตดีขึ้น

ความสิ้นหวังจนเป็นนิสัย รวมกับ แดนแห่งความเคยชิน ทำให้เรารู้สึกเหมือนติดกับดักและไร้ค่า อ่อนแอและไม่มีพลัง และไม่สามารถควบคุมหรือทำในสิ่งที่แตกต่างในชีวิตได้ คนที่ตกอยู่้ในสภาวะทางใจเช่นนี้จะแสวงหาความมั่นคงแทนที่จะเป็นโอกาส และจะรู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อของสภาพการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

ไม่มีข้อจำกัดที่แท้จริง

แต่ความเป็นจริงคือไม่มีข้อจำกัดที่แท้จริงในการบรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วยเหตุผลทีว่า สิ่งที่คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้เช่นกัน การที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตนเองได้ หมายความว่าคุณย่อมมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ธรรมชาติไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดให้คุณมีความปราถนาอันแรงกล้าที่จะได้สิง่ใด โดยไม่ให้ทักษะและความสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา

ถ้าคุณนึกย้อนกลับไปในชีวิตคุณ คุณจะจำได้ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการจริงๆ ต้องการมากพอและนานพอ คุณจะได้มันมาในที่สุด คุณไม่ได้สิ้งหัวงและติดอยู่กับสภาพที่เคยชิน เพียงแต่ศักยภาพที่แท้จริงของคุณถูกจำกัดโดยจินตนาการและการตัดสินใจของคุณเอง

ศัตรูที่ร้ายการที่สุด

ปัจจัยหลักสองประการที่ทำให่คุณเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและเคยชิน คือ ความกลัว และความไม่รู้ ความกลัวเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของนุณเสมอมา ความกลัวและความสงสัยในตัวเองเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความฝันและเป้าหมาย ของคุณมากกว่าอุปสรรคอื่นใด

มันดูเหมือนว่าคุณยิ่งรู่น้อยในเรื่องใด ก็ยิ่งกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ ในเรื่องนั้นความไม่รู้ทำให้คุณไม่กล้าแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ ความกลัวและความไม่รู้ต่างส่งเสริมซึ่ีงกันและกัน และมันจะเพิ่มพูนขึ้นจนทำให้คุณหมดพลังทางใจ อันนำไปสู่ความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มีการค้นพบอันน่าอัศจรรย์ว่า การเรียนรู้ในสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้คุณ เช่น การเพิ่มพูนทักษะ ทำให้คุณพร้อมที่จะลงมือทำหรือ เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ แต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนั้นตริงๆคุณไม่เคยอ่าหรือรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อนเลย มันจะยากเกินไปสำหรับคุณและมันอาจจะมีอำนาจเหนือคุณได้ ดังนั้นการขาดความรู้จึงทำหใ้คุณกลัวที่จะทำในส่ิงที่จำเป็นต่อการปรับปรุงชีวิตของคุณ

 

Advertisements