25 Ways to Win with People

เจาะลึก 25 กลยุทธ์ รู้ใจคน

25 Ways to Win with People

ไม่มีความปิติใดในชีวิต ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเห็นผู้อื่นเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้น และก้าวไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งนั้นให้บังเกิดแก่บุคคล ทั้งหลายในชีวิตคุณ

จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำของอเมริกา นักบรรยายและนักเขียนผู้มีผลงานมากมาย ร่วมกับ ดอกเตอร์เลส แพร์รอต ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนามนุษยสัมพันธ์ ในมหาวิทยาลัยซีแอตเทิล แปซิฟิก นักพูดเก่งกาจที่หาตัวจับยากและนักจัดรายการวิทยุ นำเสนอทักษะการเอาชนะใจผู้คน 25 ข้อ ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะด้านของการทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ทักษะเหล่านี้ยังสามารถฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ภายในระยะเวลา อันสั้น

ทักษะการเอาชนะใจผู้คน แต่ละข้อนำเสนอผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์ที่หลากหลายของผู้เขียน นอกจากนี้ยังเสริมด้วยหัวข้อ ช่วงเวลาให้คำแนะนำสไตล์แมกซ์เวลล์ และ การสร้างความเข้าใจ เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการนำทักษะแต่ละข้อไปปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา จึงช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลิน และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยให้ผู้อ่านนำทักษะอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ด ลับทั้ง 25 ข้อนี้ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ ช่วยให้คุณเป็นบุคคลที่น่าคบหา ทำให้เป็นผู้จุดประกายความสุขทุกแห่งที่ไปเยือน ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆ ผู้ต้องการทักษะเหล่านี้สามารถไขว่คว้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเอาชนะใจผู้คน


ข้อที่ 1 เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง

สัมพันธภาพของคุณจะมั่นคง เช่นเดียวกับตัวคุณ (เนล คล้าก วอร์เรน)

จงลืม  สิ่งต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจ

ตั้งคำถามว่า  จะเพิ่มคุณค่าของเราได้อย่างไร เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น แทนที่จะให้ประโยชน์เฉพาะตัวเราเอง

จงทำสิ่งต่อไปนี้  เขียนรายการสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาตนเองได้ (เช่นอุปนิสัยแย่ๆ ที่ต้องแก้ไข) พร้อมขั้นตอนการแก้ไขดังกล่าวที่ชัดเจน

จำไว้ว่า  สัมพันธภาพของคุณจะมั่นคง เช่นเดียวกับตัวคุณ

ข้อที่ 2 ใช้ กฎ 30 วินาที

ผู้ที่รอคอยจะทำความ ดีหลายๆ อย่างพร้อมกัน ย่อมไม่ได้ทำอะไรเลย (แซมวล  จอห์นสัน)

จงลืม การหาทางทำให้ตนเองดู ดี แต่จงหาทางทำให้คนอื่นดูดีแทน

ตั้งคำถามว่า มีอะไรดีๆ ที่ให้กำลังใจ ซึ่งเราพอจะพูดให้แต่ละคนที่เราพบในวันนี้ได้บ้าง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ปฏิบัติต่อทุกคนที่คุณพบด้วยการให้ความเอาใจใส่ สนับสนุน และการชื่นชม

จำไว้ว่า ช่วงสามสิบ วินาทีแรกของการสนทนา ให้พูดสิ่งที่ให้กำลังใจ

ข้อ ที่ 3 ให้ผู้อื่นรู้ ว่าคุณต้องการเขา

การให้เกียรติอันสูงสุดที่ ผมได้รับ อยู่ที่เวลามีใครถามว่า ผมคิดอย่างไร แล้วตั้งใจฟังคำตอบจากผม (เฮนรี่ เดวิด ธอโร)

จงลืม ทัศนคติอันหยิ่งทระนงที่ทำให้พิสูจน์ว่าคุณมี ความสามารถแค่ไหนโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ตั้งคำถามว่า มีใครบ้างที่ช่วยเราทำงานนี้ได้ดีกว่าที่เราทำเพียง คนเดียว มีใครบ้างที่กำลังรอเราเข้าไปขอให้มาร่วมทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ขอความช่วยเหลือ หรือความคิดเห็น จากผู้อื่นอย่างจริงใจ และตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด

จำไว้ว่า ผู้ที่เอาชนะใจคนอื่นจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขา เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงตัวประกอบ

ข้อที่ 4 สร้างความทรงจำ และระลึกถึงอยู่เสมอ

ความทรงจำเป็นขุม ทรัพย์  และเป็นผู้เก็บรักษาสรรพสิ่งทั้งหลาย (ซิเซโร)

จงลืม พยายามใช้เวลาที่มีน้อยอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างความทรงจำ หากไม่พร้อมจะใช้เวลานานๆ สร้างความทรงจำ

ตั้งคำถามว่า มีความทรงจำใดที่เราพอจะสร้างขึ้นร่วมกับผู้อื่นใน ชีวิตและต้องการระลึกถึงร่วมกันบ้าง

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ วางแผนสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อระลึกถึงความสำเร็จหรือถึงเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนจะพูดถึงต่อไป อีกหลายปีนับจากนี้ และอย่าลืมของที่ระลึกสำหรับงานนั้นๆ ด้วย

จำไว้ว่า เราไม่ควรรอคอยให้ความทรงจำเกิดขึ้นกับเรา เราต้องสร้างความทรงจำขึ้นมาเอง

ข้อที่ 5 ชมเชยผู้คนต่อหน้าผู้อื่น

จงประณามมิตรสหายของท่านในที่ลับตา แต่จงยกย่องพวกเขาอย่างเปิดเผย (พูบลิเลียส ไซรัส)

จงลืมการกล่าวชมเชยเฉพาะ เวลาที่คุณอยู่กับเขาเพียงสองคน แต่จงกล่าวคำยกย่องในที่สาธารณะทุกครั้งที่คุณมีโอกาส

ตั้งคำถามว่า มีใครที่เราพอจะทำให้เขาเป็นจุดสนใจต่อหน้าผู้อื่น ได้บ้าง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ วันนี้จงชมเชยผู้คนรอบ ข้างต่อหน้าผู้อื่น

จำไว้ว่า เมื่อคุณกล่าวชมเชยผู้ อื่นในที่สาธารณะ เท่ากับคุณมอบปีกให้เขาหรือเธอไป ทำให้เขาเป็น

เหมือนนกอินทรี

ข้อที่ 6 สร้างกิตติศัพท์ให้ผู้อื่น

การปฏิบัติต่อบุคคล หนึ่งตามที่เขาเป็นเช่นนั้น ทำให้บุคคลนั้นด้อยค่าลง แต่การปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งประหนึ่งว่าเขายิ่งใหญ่ขึ้นตามศักยภาพที่เขามีอยู่ เท่ากับคุณช่วยให้เขาเป็นเช่นนั้น (เกอเธ่)

จงลืมความล้มเหลวของบุคคล นั้นในอดีตแล้วให้ความสำคัญต่อศักยภาพของเขาหรือเธอในอนาคต

ตั้งคำถามว่า บุคคลนี้มีอะไรพิเศษเป็นเอกลักษณ์และดีเลิศบ้าง เราจะแสดงให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไร

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ ยืนยันความเห็นที่คุณมีต่อบุคคลนั้นในแง่ดี ด้วยการปฏิบัติตามความ เห็นนั้น

จำไว้ว่า หลายคนทำดีขึ้นกว่าที่ ตัวเองคิด เนื่องจากคนอื่นเชื่อว่าเขาทำได้และบอกเขาอย่างนั้น

ข้อที่ 7 กล่าวคำพูดที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ใดมีความ มั่งคั่งจนตนเองมั่นคงได้ คำพูดเพียงสองสามคำสามารถสั่นคลอนสิ่งนั้นลงได้ และไม่มีหายนะครั้งใดที่ถ้อยคำอันเหมาะสมไม่สามารถเยียวยาได้ (ราล์ฟ วาลโด เอเมอร์สัน)

จง ลืม เรื่อง ที่คุณอยากพูด จงให้ความสำคัญกับเรื่องที่ผู้อื่นต้องการฟัง

ตั้งคำถามว่า เราอยากได้ยินคำพูดแบบไหนหากตกอยู่ในสถานการณ์เช่น เดียวกับเขา

จงทำสิ่งต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงวันๆ หนึ่งของผู้อื่น หรืออาจจะลองเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาเสียด้วยการกล่าวคำพูดที่เหมาะสมออกมา จากหัวใจในเวลาที่เหมาะสม

จำไว้ว่า ถ้อยคำที่กล่าวใน สถานการณ์ที่เหมาะสม เปรียบเสมือนผลแอปเปิ้ลที่สุกทันเวลา

ข้อที่ 8 ส่งเสริมความใฝ่ฝันของผู้อื่น

จงอยู่ห่างไกลบุคคล ผู้พยายามปรามาสความมุ่งหวังของคุณ ผู้ต่ำต้อยมักทำเช่นนั้นเสมอ แต่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน (มาร์ค ทเวน)

จงลืม การวิพากษ์วิจารณ์ความใฝ่ฝันผู้อื่น แต่จงสนับสนุนวิสัยทัศน์อันสูงส่ง และสนับสนุนการทำความใฝ่ฝันของเขาให้เป็นจริง

ตั้งคำถามว่า วันนี้มีใครที่เราจะส่งเสริมให้เขาบรรลุความใฝ่ฝัน ของเขาได้บ้าง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ หยิบยื่นความช่วยเหลือ ซึ่งช่วยเขาทำความใฝ่ฝันให้เป็นจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น

จำไว้ว่า เมื่อใครบอกเล่าความใฝ่ฝันของเขาให้คุณทราบ สิ่งนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในจิตใจของบุคคลนั้น

ข้อที่ 9 ยกความดีความชอบให้ผู้อื่น

หากพวกเราแต่ละคน สารภาพความปรารถนาอันซ่อนเร้นที่สุดซึ่งคอยกระตุ้นทั้งความตั้งใจและการ กระทำทุกอย่างของเราออกมา เราจะพูดว่า ข้าพเจ้าต้องการการ ยกย่อง (อี. เอ็ม. ซิโอแรน)

จงลืม อัตตาของคุณ แล้วให้ความสำคัญต่อบุคคลรอบตัวคุณ และให้ความสำคัญกับความดีความชอบซึ่งเขาสมควรได้รับ

ตั้งคำถามว่า ใครที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าที่เราจะทำ เองเพียงลำพัง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ยกความดีความชอบให้คน อื่นๆ รับรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับความอุตสาหะซึ่งประสบผลสำเร็จ

จำไว้ว่า หากพวกเราแต่ละคน สารภาพความปรารถนาอันซ่อนเร้นที่สุด เราจะพูดว่า ข้าพเจ้าต้องการได้รับ การยกย่อง

ข้อ ที่ 10 มอบสิ่งที่ดีที่สุดของคุณ

ผมทำดีที่สุดเท่าที่รู้ ดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถทำได้ และผมตั้งใจจะทำเช่นนี้ต่อไปตลอดกาล (อับราฮัม  ลินคอล์น)

จงลืม การทำให้เท่ากับความ คาดหวังเพื่อให้ผ่านพ้นไปเท่านั้น แต่จงให้ความสำคัญต่อการให้ความพยายามสูงสุด

ตั้งคำถามว่า มีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือบางคนที่เขาไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้บ้าง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ สมัครใจทำสิ่งต่างๆ ให้เกินความคาดหวังของผู้อื่น

จำไว้ว่า ทุกคนล้วนชื่นชมบุคคลที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้

ข้อที่ 11 บอกความลับให้บางคนล่วงรู้

ยอมไม่ปกปิดความลับ ของคุณต่อมิตรสหาย หรือไม่ก็สมควรแล้วที่ต้องสูญเสียเขาไป (สุภาษิตโปรตุเกส)

จงลืม การเก็บงำข้อมูลต่างๆ เอาไว้กับคุณเอง

ตั้งคำถาม ว่า เราจะได้รับประโยชน์จากใครมากที่สุด หากเราให้เขารู้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ หาใครสักคนมารับรู้ความลับในวันนี้

จำไว้ว่า การบอกความลับให้บางคนรู้ จะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจที่เขามีต่อตนเองให้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อที่ 12 มองถึงเจตนาดี

การทำผิดพลาดเป็นธรรมดาของมนุษย์ แต่การให้อภัยกลับไม่ใช่นโยบายการทำงานของบริษัทใด (ไม่ทราบนามผู้แต่ง)

จงลืม ความถูกต้องยุติธรรม แล้วให้ความสำคัญต่อคุณงามความดีและการให้อภัยแทน

ตั้งคำถามว่า เราจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไร หากต้องอยู่ในสภาพเดียวกับบุคคลผู้นี้

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ ปฏิบัติตามกฎทองคำจากพระคัมภีร์ไบเบิล ด้วยการเห็นคุณค่าของ สิ่งที่ผู้อื่นตั้งใจจะทำให้ ไม่ใช่มองสิ่งที่เขาทำ ซึ่งก็เหมือนกับที่คุณอยากให้พวกเขาคิดกับคุณแบบนั้น

จำไว้ว่า หากเราไม่เชื่อว่าผู้อื่นมีสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขา แล้ว เราไม่พยายาม มองเข้าไปให้ถึง เจตนาดีในตัวเขา

ข้อที่ 13 นึกถึงตนเองให้น้อยลง

ผมไม่รู้ว่าโชคชะตาคุณจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมทราบนั่นคือ ผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงในหมู่ของพวกคุณ คือ ผู้ที่ค้นหาและค้นพบวิธีช่วยเหลือผู้อื่น (อัลเบิร์ต  ชไวท์เซอร์)

จง ลืม การ พยายามหาความสุขด้วยการให้ความสนใจต่อความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก

ตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้เราลืมตัวเอง และหันไปให้ความสำคัญต่อผู้อื่นบ้าง

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ แยกความต้องการของคุณเอาไว้ต่างหาก แล้วทำบางสิ่งบางอย่างในวันนี้ เพื่อช่วยคุณให้นึกถึงตนเองให้น้อยลง

จำไว้ว่า ความสำเร็จของชีวิต เกี่ยวข้องอย่างมากต่อการช่วยผู้อื่นทำสิ่งต่างๆ

ข้อที่ 14 ช่วยผู้อื่นทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้

คุณมีชีวิตอยู่ถึง วันนี้ไม่ได้ จนกว่าจะช่วยเหลือบางคนทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ (จอห์น  บันยัน)

จงลืม การให้ความสำคัญกับการ รับอะไรจากผู้อื่น แล้วหันมาให้ความสำคัญว่า คุณจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นแทน

ตั้งคำถามว่า มีโอกาส มีความคิด หรือประสบการณ์ไหนที่เราพอจะมอบให้บางคนที่เขาไม่มีโอกาสได้สิ่งเหล่า นี้เลย หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเรา

จงทำสิ่งต่อไปนี้ นึกถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณอาจช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นพิเศษ ด้วยการเขียนรายชื่อทักษะพิเศษเฉพาะตัวของคุณ รวมไปถึงความสามารถและ คนที่คุณรู้จัก

จำไว้ว่า เราทุกคนล้วนต้องการ ให้ผู้อื่นทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ข้อที่ 15 ใช้จิตใจคุณฟังเรื่องต่างๆ

สิ่งสำคัญที่สุดของ การสื่อสาร คือ การได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา (ปีเตอร์  ดรัคเกอร์)

จงลืม การพยายามนำเสนอความ คิดเห็นคุณออกไป แล้วตั้งใจทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น

ตั้งคำถามว่า เราจะเข้าใจบุคคลนี้ว่าเขากำลังรู้สึกและคิดอะไรอยู่ ได้ดีขึ้นอย่างไร

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ด้วยการขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่น

จำไว้ว่า วิธีที่ดีที่สุดของการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น คือ การฟังผู้อื่น

ข้อที่ 16 ค้นหากุญแจไขจิตใจของผู้อื่น

โค้ชผู้วางแผนการ เล่นบนกระดานดำมีให้เห็นอยู่ดาษดื่น โค้ชผู้ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้เล่น แล้วกระตุ้นจิตใจพวกเขา (วินส์  ลอมบาร์ดี)

จงลืม ท่าทีของคุณเชื่อว่า ทุกคนเป็น (หรือควรจะเป็น) เหมือนคุณ

ตั้งคำถาม ว่า เรามองเห็น จุดบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง ของบุคคลที่เราอยากเข้าใจจิตใจเขาแล้ว

หรือยัง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ พยายามอย่างมีเป้าหมายว่า จะค้นหากุญแจไขจิตใจของคนใกล้ชิดคุณให้พบ

จำไว้ว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ ผู้ที่เข้าใจจิตใจทีมงานเขา

ข้อที่ 17 เป็นบุคคลแรกผู้ให้ความช่วยเหลือ

หากปราศจากคำว่า รัก แล้ว คำว่า ช่วยเหลือ จะเป็นคำที่ไพเราะที่สุด (เบิร์ธ วอน ซุตต์เนอร์)

จง ลืม การนึกถึงแต่เพียงเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในใจคุณ แล้วหันมานึกว่า คุณจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

ตั้งคำถามว่า ผมจะช่วยเหลือคุณได้ อย่างไรบ้างครับ

จงทำสิ่งต่อไปนี้ เป็นบุคคลแรกผู้ให้ ความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ

จำไว้ว่า หากคุณช่วยเหลือผู้คน อย่างเพียงพอ ให้เขาได้สิ่งต่างๆ ตามต้องการ คุณจะได้สิ่งต่างๆ

ตามต้องการเช่นเดียวกัน

ข้อที่ 18 เติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ผู้คน

จงอย่าพยายามเป็นผู้ ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นผู้มีคุณค่า (อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์)

จงลืม การพยายามเป็นผู้ประสบ ความสำเร็จ แต่จงเป็นผู้มีคุณค่าแทน

ตั้งคำถาม ว่า มีใครบ้างที่เติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตของเราบ้าง และเราอยากเติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ใครมากที่สุด

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ทำรายชื่อบุคคลที่คุณรู้จัก  พร้อมจดบันทึกอย่างชัดเจนว่า พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องใดที่คุณทำให้เขามากที่สุด

จำไว้ว่า ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับบุคคลนั้นอย่างจริงใจ เขาหรือเธอคนนั้นจะไม่มีทางรู้สึกมี

ความสำคัญ เลยเมื่ออยู่ร่วมกับคุณ

ข้อที่ 19 จดจำเรื่องราวผู้คน

มีหลายคนปรารถนาให้คุณฟังเรื่องราวของเขา มากกว่าให้คุณยินยอมทำตามความต้องการของเขา (ฟิลิป  สแตนโฮป)

จงลืม อย่าเล่าเรื่องราวตัว คุณ แต่จงฟังเรื่องราวของผู้อื่น

ตั้งคำถามว่า เรื่องราวของคุณมีอะไร บ้าง

จงทำสิ่งต่อไปนี้ กล่าวถึงเรื่องราวของ ผู้คน เมื่อคุณพบเขาหรือเธอในครั้งต่อไป

จำไว้ว่า ทุกคนล้วนที่จะเล่าเรื่องราวของเขา

ข้อที่ 20 เล่าเรื่องราวดีๆ

จักรวาลประกอบด้วยเรื่องราวทั้งหลาย ไม่ใช่อะตอม (มิวเรียล  รูคีย์เซอร์)

จง ลืม ไม่ ได้เป็นนักเล่าเรื่องมืออาชีพ

ตั้งคำถามว่า เราทำให้ความคิดเห็น ของเรามีน้ำหนักขึ้นด้วยการเล่าเรื่องได้อย่างไร

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ใช้วิธีเล่าเรื่องราว แทนการถ่ายทอดข้อความ ออกไป

จำไว้ว่า เรื่องเล่าติดตรึงใจได้ นาน แต่หลักการจะค่อยๆ ลืมเลือนไป

ข้อที่ 21 ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คำถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สุดและต้องรีบ จัดการอย่างเร่งด่วนที่สุดในชีวิต คือ คุณจะทำอะไรให้ผู้อื่นบ้าง (มาร์ติน  ลูเธอร์ คิง จูเนียร์)

จง ลืม การ เห็นสิ่งต่างๆ ว่าขาดแคลน แล้วหันมาให้ความสำคัญต่อการเห็นสิ่งต่างๆ มีอยู่เหลือเฟือ

ตั้งคำถามว่า ใครบ้างที่เราจะให้ ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

จงทำสิ่ง ต่อไปนี้ มอบความกรุณาอย่างตั้งใจ และมีน้ำใจให้ใครสักคนเป็นพิเศษ

จำไว้ว่า จงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถึงที่สุด เมื่อทำบางสิ่ง บางอย่างให้

ข้อที่ 22 จำ ชื่อผู้คน ถึงจะเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็ตาม

การจำชื่อผู้คน เป็นเสียงอันไพเราะที่สุดของภาษานั้นๆ และเป็นเสียงซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับเขา (เดล  คาร์เนกี้)

จงลืม การโทษความจำ ที่ไม่ดี ของคุณ แล้วหันมาพยายามจำชื่อผู้คน

ตั้งคำถามว่า คุณพอจะบอกได้ไหมว่า ชื่อของคุณมีที่มาอย่างไร หรือสะกดอย่างไร

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ใช้วิธี SAVE แต่ละคนที่คุณเพิ่ง รู้จักในสัปดาห์นี้

จำไว้ว่า ชื่อคือสมบัติอันมีค่า ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทั้งหญิงและชาย

ข้อที่ 23 ชี้ให้ผู้คนเห็นจุดแข็งของตน

การยกย่องผู้อื่นอาจมี ประโยชน์ในการสอนเราไม่ใช่ให้เราเหมือนเดิม แต่เราควรทำเช่นนั้น (ออกัสต์ ดับบลิว แฮร์)

จงลืม จุดอ่อนของผู้อื่น

ตั้งคำถามว่า บุคคลผู้นี้ทำอะไรได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ทุกๆวันภายในหนึ่งสัปดาห์ นี้ จงบอกจุดแข็งผู้อื่นให้ทราบอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคน

จำไว้ว่า ทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จ

ข้อที่ 24 เขียนสิ่งที่ให้กำลังใจ

อานุภาพของถ้อยคำมีมหาศาล ถ้อยคำที่เลือกสรรอย่างดีเพียงคำเดียว พอจะหยุดยั้งกองทัพ ซึ่งกำลังยกพลเข้ามาได้เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงความปราชัเป็นชัยชนะ และเพียงพอจะป้องกันประเทศเอาไว้ได้ (เอมิล เดอ ฌีคาร์แดง)

จงลืม การเป็นนักเขียนที่ สมบูรณ์แบบ แล้วให้ความสำคัญกับการเขียนสิ่งต่างๆ ออกมาจากหัวใจ

ตั้งคำถามว่า เราจะพูดอะไรออกไปเพื่อให้กำลังใจผู้อื่นในตอนนี้ และมีผลต่อไปใน อนาคตด้วย

จงทำสิ่งต่อไปนี้ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงใน วันนี้เขียนจดหมายหลายฉบับให้ผู้คน โดยตั้งจุดประสงค์เอาไว้เพียงข้อเดียวว่า จะเขียนเพื่อให้กำลังใจพวกเขา

จำไว้ว่า ถ้อยคำที่ดีมักมีอานุภาพในการให้กำลังใจ แม้ผู้เขียนจะลืมไปแล้วก็ตาม*

ข้อที่ 25 ช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้ชัยชนะ

มาตรฐานสำคัญที่สุดในการวัดว่า ผมเล่นดีแค่ไหนอยู่ที่ผมช่วยเพื่อนร่วมทีมให้มีโอกาสเล่นได้มากกว่าที่ผมเคยทำ ไว้แค่ไหน (บิล  รัสเซลล์)

จง ลืม การทำให้ชีวิตเหมือนการแข่งขัน ซึ่งคุณต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้ทุกคน เพื่อจะได้รับชัยชนะ

ตั้งคำถามว่า เราต้องการช่วยเหลือใครมากที่สุด และเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร

จงทำสิ่งต่อไปนี้ วางแผนการจะประสบความ สำเร็จ ตั้งเป้าว่าคุณจะเดินไปทิศทางไหน พร้อมทั้งวิธีที่คุณจะได้รับชัยชนะ

จำไว้ว่า เมื่อคุณช่วยเหลือใครบางคนให้ได้รับชัยชนะ คุณจะเป็นมิตรต่อบุคคลนั้นตลอดไป

อ้างอิง

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ/เอกสาร

เจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน = 25 Ways to win people เขียน : John C. Maxwell, Les Parrott;

แปล : จิรายุทธ ประเจิดหล้า

Advertisements