“เรากำลังทรมานมาก แฟนเราเพิ่งบอกเลิกด้วยเหตุผล ระหว่างที่เราไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบยากที่จะถูกยอมรับ เราเข้าใจเหตุผลดี แต่การมีเขาอยู่ทำให้เราอุ่นใจมากกว่าการอยู่คนเดียว ทรมานใจเหลือเกินกับการต้องอยู่ไปวันๆโดยไม่มีเขา ถ้าเราไม่เหนี่ยวรั้งเขาไว้เราจะอยู่ยังไง”….อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกทิ้ง ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งออกจากใจ

อย่าคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายเหงา ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกพักร้อนสบายใจสักระยะ

อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายทรมาน ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกทำความสุขให้แก่เขา

อย่าคิดว่าเราควรเหนี่ยวรั้งเขา ให้คิดว่าเราควรเป็นฝ่ายให้อิสระเป็นทานแก่คนอื่น

ถ้าเปลี่ยนมโนกรรม(กรรมทางความคิด) จากมืดเป็นสว่างได้ ชีวิตก็จะสว่างเองครับ จิตที่สว่างย่อมอบอุ่นเป็นสุข มีแต่ใครๆวิ่ง

มาหามีแต่ความอิ่มเต็มเบิกเบิน มีแต่อยากได้อิสระให้ตนเองและ ใครๆทั้งโลก

จำไว้ว่าทำใจได้ก็เจอคนใหม่ได้ แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็เจอน้ำตา กลิ่นเก่าท่าเดียว

ให้ตัวคุณในวันนี้เป็นคนเลือก อย่าให้ตัวคุณที่ตายไปแล้วเมื่อวานเป็นคนเลือก

บทความนี้ ผมอ่านเจอที่ หนังสือ ชื่อ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว

เรื่องต่อไป จะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไร

 

Advertisements