หมูจินหัว

หมูจินหัว (JINHUA PIG)
                        สุกรจินหัว เป็นสุกรที่มีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเมืองจินหัว มณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งอากาศอบอุ่น มีอาหารสัตว์สมบูรณ์

ลักษณะประจำพันธุ์

สุกรจินหัว ลำตัวมีสีขาว หัวท้ายจะมีสีดำ หนังบาง กระดูกเล็ก ผสมพันธุ์ได้เร็ว การเป็นสัดชัดเจน แม่พันธุ์จะมีนมมาก ทำให้ลูกเจริญเติบโตเร็ว จะมีข้อเสียคือ ก้นเอียง บั้นท้ายไม่สมบูรณ์ น้ำหนักแรกเกิดต่ำ ประสิทธิภาพการให้อาหารค่อนข้างต่ำ

สุกรจินหัวมีข้อมูลจำเพาะ ดังนี้

1. น้ำหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 100 ก.ก. เพศเมีย 75 – 100 ก.ก.
2. จำนวนลูกต่อครอก ครอกที่ 1 ประมาณ 10 ตัว ครอกต่อๆไป จำนวนลูกจะเพิ่มขึ้นเป็น 14 ตัว
3. น้ำหนักแรกเกิด 0.6 – 0.7 ก.ก.

4. พ่อและแม่ใช้ได้ประมาณ 4 ปี แต่ถ้าใช้แม่สุกรเพื่อผลิตลูกสามารถให้ลูกได้ถึง 20 ครอก

5. ถ้าหย่านมเมื่ออายุ 42 วัน สามารถให้ลูกได้ถึง 20 ครอก

6. น้ำหนักส่งตลาด ประมาณ 78 ก.ก. ใช้เวลาเลี้ยง 7 เดือน

7. อัตราการตายก่อนหย่านม 8 %

อาหาร

ในการเลี้ยงที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้อาหารดังนี้

1. ลูกสุกรอายุ 7 วัน จนถึง น้ำหนัก 10 – 12 ก.ก. ให้อาหารโปรตีน        20 %

2. น้ำหนัก 15 ก.ก. จนถึง 30 – 50 ก.ก. ให้อาหารโปรตีน        16 – 17 %

3. น้ำหนัก 35 – 60 ก.ก. ให้อาหารโปรตีน     14 %

4. แม่อุ้มท้อง ให้อาหารโปรตีน                  13 – 13 %

5. แม่เลี้ยงลูก ให้อาหารโปรตีน                 14 – 16 %

6. พ่อพันธุ์ ให้อาหารโปรตีน                    14 – 16 %

เนื้อแฮมจินหัว

เนื้อแดงของสุกรจินหัว มีประวัติยาวนาน และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทั้งในลักษณะของสี รส กลิ่น เป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจีน เนื้อแฮม “เจียงถ่วย” เป็นเนื้อแฮมที่มีคุณภาพสูงและดีที่สุด

หมูจินหัว

สุกรจินหัวในประเทศไทย

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดส่งสุกรจินหัว จำนวน 2 คู่ มายังประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2542  และโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เข้าเฝ้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานสุกรดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์รับมาดำเนินการเลี้ยงและศึกษาวิจัย ที่สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งได้ดำเนินการเลี้ยงดูและจัดแผนผสมพันธุ์ ทั้งผสมพันธุ์เพื่อผลิตพันธุ์แท้ และผลิตภัณฑ์ลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ เพือให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงสุกรจินหัว และนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมสู่เกษตรกรต่อไป

การศึกษาพันธุกรรมและผลผลิต

จากการที่สุกนจินหัว มีชื่อเสียงในด้านการใช้เนื้อส่วนสะโพกไปทำแฮม โดยแฮมของสุกรจินหัวจะมีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างไปจากการผลิตแฮมทางประเทศตะวันตก กล่าวคือ จะผ่านการหมักและบ่มตามกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน จึงจะนำมาบริโภคได้ แฮมจินหัวเป็นแฮมที่มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน แฮมจินหัวใช้สำหรับประกอบอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำซุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหูฉลาม ไม่ได้ใช้สำหรับบริโภคเป็นส่วนประกอบในอาหารมื้อเช้าอย่าง แฮม ขนมปัง ไข่ดาว หรือแซนวิช อย่างที่นิยมกันในประเทศตะวันตกหรือประเทศไทยในปัจจุบัน จากข้อดีของสุกรจินหัวดังกล่าว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ได้ศึกษาทางด้านสมรรถนะการให้ผลผลิต โดยการใช้พ่อพันธุ์จินหัวผสมกับแม่พันธุ์แลนด์เรซ  ลาร์จไวท์  ดูร็อค  เปียแตง แฮมเชียร์ เหมยซาน และนำลูกสุกรที่ได้ไปทดสอบสมรรถนะการผลิต

กลุ่มงานสัตว์เล็ก โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ได้ส่งมอบลูกสุกรพันธุ์แท้จินหัว และสุกรลูกผสมจินหัวสายพันธุ์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี

3. โครงการตามพระราชดำริ โครงการเลี้ยงแกะ และสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

4. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านมาตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

5. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

6. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การศึกษากรรมวิธีการผลิตจินหัวแฮมในประเทศไทย

จินหัวแฮม เป็นแฮมดิบที่ได้จากขาหลังทั้งขา มีลักษณะแห้งเนื้อสัมผัสแข็ง มีกลิ่นหอมจากการหมักเค็ม (Fermentation) กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการศึกษาการผลิตจินหัวแฮม บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อทราบถึงกรรมวิธีการผลิตจินหัวแฮม ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและความชื้นที่เหมาะสมในการผลิตจินหัวแฮม

เว็บที่นำเสนอ เรื่องหมูจินหัว

http://www.dld.go.th/breeding/small/Page_jinhua.html

Advertisements