เป็ดอี้เหลี่ยง YI-LIANG DUCK

เป็ดอี้เหลียง
YI-LIANG DUCK
***ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เห็นความสำคัญของโครงการพระราชดำริต่างๆ ตามที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์จึงได้น้อมกล้า ฯ ถวายลูกเป็นพันธุ์อี้เหลียง
จำนวน 65 ตัว เป็นเพศผู้ 15 ตัวเพศเมีย 50 ตัว โดยได้นำไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ
***ลูกเป็นพันธุ์อี้เหลียงเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 11 ตุลาคม 2543 โดยทางกรมปศุสัตว์ ได้นำลูกเป็ดดังกล่าวไปเลี้ยงอนุบาล ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญของจีนจำนวน 2 คนที่เดินทางมาด้วยจะอยู่ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงดูซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะนำขึ้นน้องกล้า ฯ ถวายต่อไป

***เป็ดพันธุ์อี้เหลียง เป็นเป็ดเนื้อพื้นเมืองของเมืองคุณหมิงมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเป็ดที่มีลักษณะคล้ายเป็นปักกิ่งคือทั้งเพศผู้และเพศเมียจะมีสีขาวตลอดทั้งตัว ปากและเท้ามีสีส้มแต่เป้นพันธุ์อี้เหลียงจะมีขนาดของอกกว้างและใหญ่กว่าเป็นปักกิ่ง เลี้ยงง่ายโตเร็วและมีความต้านทานโรคสูง ใช้เวลาเลี้ยงขุน 60 วัน จากแรกเกิดจะได้น้ำหนักเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัม มีคุณภาพซากดีคือมีเนื้อแดงประมาณ 38 % และลักษณะพิเศษของเป็นพันธุ์อี้เหลียง อีกอย่างหนึ่ง คือเนื้อจะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อย ในประเทศจีน มักนิยมนำไปปรุงเป็นเป็ดอบน้ำผึ้งไว้ต้อนรับแขก พิเศษหรืออาคันตุกะจากต่างเมืองสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบเป็ดพันธุ์อี้เหลียงอายุ 14 สัปดาห์จำนวน 24 ตัว เป็นเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 20 ตัว ในวันที่ 15 มกราคม 2544 ให้แก่ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่เป็นการนำเป็ดพันธุ์อี้เหลียงมาเลี้ยงเพื่อการปรับสภาพและขยายพันธุ์ปัจจุบันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์เชียงใหม่ได้คัดเลือกเป็ดพันธุ์อี้เหลียงจำนวน 500 ตัว ไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกเป็ดส่งเข้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
***ปัจจุบันได้มีการเลี้ยงเป็ดพันธุ์อี้เหลียงที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านำแม่ต่ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โครงการฯ ได้นำลูกเป็ดพันธุ์อี้เหลียงไปเลี้ยงขุน เป็นเป็ดเนื้อเพื่อทดลองเลี้ยง
ศึกษาหาข้อมูล อัตราการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ***

เป็ดอี้เหลียง

การเลี้ยงเป็ดระบบปิด

ใช้เทคโนฯ เลี้ยงเป็ดระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติตามหลักเอลนิมอล เวลแฟร์ระบบการป้องกันโรค วิธีการเลี้ยง นั้นจะมีการส่งอาหารจากไซโลเก็บอาหารเป็ดความจุ 7 ตัน จำนวน 2 ใบต่อ 1 โรงเรือนตลอดเวลา เพื่อให้เป็ดมีการเจริญเติบโตเร็วโดยมีพนักงานคอยดูแลโรงเรือนละ 1 คน และพนักงานทั่วไปอีกจำนวน 27 คนซึ่งระยะเวลาในการเลี้ยงจะแบ่งเป็น 4 ระยะ

โดยระยะแรก ใช้เวลา 6-7 วัน หรือ 8-9 วันโดยจะมีพนักงานคอยให้อาหาร 3 เวลาและมีการสุ่มตรวจน้ำหนัก

ส่วนระยะที่ 2ใช้เวลา 30 วัน มีพนักงานเข้าไปตรวจภายในโรงเรือนเพียงแค่วันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น

ส่วนระยะที่ 3ใช้เวลา 10-14 วัน ซึ่งเป็นระยะที่เป็ดได้รับการฉีดวัคซีนโดยผู้เลี้ยงต้องมีการตรวจเช็กดูว่าเป็ดมีการแพ้วัคซีนที่ฉีดให้หรือไม่จากนั้นจึงเข้าสู่

ระยะสุดท้าย ใช้เวลาประมาณ 30-40 วันซึ่งเป็นระยะที่อันตรายที่สุดของการเลี้ยงเป็ดเพราะหากเป็ดเกิดป่วยหรือได้รับความเสียหายก็จะทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุนทันที

โรคเป็ดและการป้องกัน
เป็ดเป็นโรคน้อยกว่าไก่ หากเลี้ยงในพื้นคอกแห้ง ไม่เปียกชื้นแฉะ แล้วปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายน้อยมาก โรคเป็ดเทศที่สำคัญมีดังนี้

1. โรคอหิวาต์เป็ด

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  อาการทั่วไปเป็ดจะซึม เบื่ออาหาร กระหายน้ำจัด มีไข้สูง ถ้าคลำดูที่คอและเท้าจะร้อนมักจับกลุ่มในบริเวณ รางน้ำ
อุจจาระเป็นยางเหนียว สีขาวปนเขียว
บางครั้งเป็ดตายกระทันหันถ้าเรื้อรังข้อเข่า ข้อเท้า อักเสบบวม ทำให้เคลื่อนไหวลำบาก ในเป็ดไข่   ไข่ลดลง

การรักษาใช้ยาซัลฟา ที่ได้ผลดีคือ ซัลฟาเมอราซีน หรือซัลฟาเมทธารีน หรือยาปฏิชีวนะคลอเตตร้าซัยคลิน หรือ ออกซีเตตร้าซัยคลิน ผสมในอาหาร ระดับ 500 กรัม ต่ออาหาร 1 ตัน

2.โรคดั๊กเพลก(กาฬโรคเป็ด)

เกิดจากเชื้อไวรัส อาการทั่วไป จะซึม ท้องร่วงเบื่ออาหาร ปีกตก ไม่ค่อยเคลื่อนไหว มีน้ำตาไหลออกมา ค่อนข้างเหนียวน้ำมูกไหล    อุจจาระสีเขียวปนเหลือง อาจมีเลือดปน บริเวณรอบๆทวารจะแดงช้ำหายใจลำบาก

การรักษาไม่มียารักษา มีแต่การป้องกัน

การป้องกันโดยการทำวัคซีน ดังนี้
– ครั้งแรก อายุ 1 เดือน
– ครั้งที่สอง อายุ 3 เดือน
– ครั้งที่สาม อายุ 6 เดือน และทำซ้ำทุก 6 เดือน โดยฉีด        เข้ากล้ามเนื้อหน้าอก ตัวละ 2 ซี.ซี.หาซื้อได้ที่กรมปศุ          สัตว์หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

ตารางการทำวัคซีนป้องกันโรคเป็ด

ชนิดวัคซีน

อายุเป็ด

วิธีการใช้

ขนาดวัคซีน

ระยะคุ้มโรค

ดั๊กเพลค (กาฬโรคเป็ด)
ดั๊กเพลค
ดั๊กเพลค

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอก

2 c.c.
2 c.c.
2 c.c.

2 เดือน
2 เดือน
หลังจากเข็มนี้แล้วให้ทำซ้ำทุก 6 เดือน

โรคอหิวาต์เป็ด

2 เดือน

1 c.c.

3 เดือนและทำซ้ำทุก 3 เดือน

เป็ดอี้เหลียง

ที่มา

http://www.dld.go.th/pvlo_ccs/index.php?option=com_content&view=article&id=135:yi-liang-duck-&catid=42:2011-03-01-04-01-53&Itemid=75

Advertisements