ทีมเราครับ

พอดีเขาป่ามาครับ  มีทั้งทุกสุข ปะปนกัน ได้มาซึ่งมิตรภาพที่ช่วยเหลือกันกันยามที่ลำบาก  แต่วันนี้เราผ่านมันมาด้วยกันที่เรียกว่า ทีม

บรรยายด้วยภาพครับ

Advertisements