เรามักจะถามอยู่เสมอว่า ทำแล้วฉันจะได้อะไร เมื่อไรที่เราถามตัวเองอย่างนี้ ตัวเราเองก็จะทุกข์ ทำไมไม่ลองเปลี่ยนคำถามว่า ถ้าเราทำแล้วสังคมจะได้อะไร ส่วนรวมจะได้อะไร ต่อไปเราก็จะกลายเป็นที่น่ารักสำหรับคนอื่นและมีความสุขจากคนรอบข้าง
.
ธรรมะบรรยาย ชุด สติปัญญา พาพ้นทุกข์
เทศนา โดย พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต

Advertisements