เพื่อนรัก กับ เพื่อนพิเศษ
คงจะไม่ปฎิเสธว่า ” เพื่อนรัก ”
ยากนักที่จะหาพบเจอได้
มิควรหรือที่เราควรจะ ” รักษา ” แต่ไม่ ” ครอบครอง ”
มิควรหรือที่เราควรจะ ” ใส่ใจ ” แต่ไม่ ” สอดรู้ ”
มิควรหรือที่เราควรจะ ” ห่วงใย ” แต่ไม่ ” หวังผล ”
มิควรหรือที่เราควรจะ ” ให้เกียรติ ” แต่ไม่ ” ระแวง ”
บางครั้งกว่าที่เราจะรับรู้
” เพื่นรัก ” ก็จากเราไปไกลแสนไกล
ทิ้งไว้แค่ภาพถ่ายเก่าเก่า กับความรู้สึก
ที่แม้จะแลกด้วยน้ำตา
ก็ไม่อาจจะไขลานกลับมาเริ่มใหม่ได้

Advertisements