ประโยค คำถาม ภาษาอังกฤษ

74 Questions 74 คำถามในภาษาอังกฤษ ที่น่ารู้

ประโยค คำถาม ภาษาอังกฤษ

ประโยค คำถาม ภาษาอังกฤษ

คุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้าง
What languages can you speak?

คุณชอบเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหน
What is your favourite musical instrument?

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย
Where do you want to go in Thailand?

คุณสามารถสอนฉันพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Can you teach me English please?

คุณชอบผลไม้ไทยไหม
Do you like Thai fruit?

คุณชอบทำอาหารรึเปล่า
Do you like to cook food?

คุณชอบฟังเพลงไทยไหม
Do you like to listen to Thai songs? อ่านเพิ่มเติม