ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ

รวมประโยคบอกรักภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ

love you. ฉันรักคุณ
I really love you. ฉันรักคุณจริงๆ
I love you with all my heart. ฉันรักคุณหมดหัวใจ
I miss you. ฉันคิดถึงคุณ
I feel so lonely. ฉันเหงามาก อ่านเพิ่มเติม